MEDICAL INFO

Vysoký krvný tlak - hypertenzia

Krvný tlak je hydrostatický tlak vyvíjaný krvou na steny ciev. Najvyššie hodnoty dosahuje v aorte a ďalších veľkých cievach. Krvný tlak sa určuje dvomi hodnotami. Systolycký tlak je horný tlak krvi, ktorým krv pôsobí na steny ciev počas stiahnutia srdca, teda tlak v momente pumpovania krvi do ciev. Diastolický tlak je dolný tlak krvi, ktorým krv pôsobí na steny ciev počas plnenia srdcových komôr krvou.

Bežné hodnoty krvného tlaku u dospelého človeka sú 90-120 mm Hg počas stiahnutia srdcového svalu a 60-80 mm Hg počas napĺňania srdcového svalu krvou (v skratke uvadzané ako napríklad 120/80 mm Hg). O vysokom krvnom tlaku hovoríme, ak krvný tlak stúpne nad hodnotu 160/95mm Hg. Tento stav nazývame aj hypertenziou.

Hodnoty krvného tlaku

systolický tlak diastolický tlak % riziko vzniku srdečných a cievnych
optimálny menej ako 120 menej ako 80
normálny 120-129 80-84
vyšší normálny tlak 130-139 85-89 menej než 15 %
mierna hypertenzia 140-159 90-99 15-20 %
stredná hypertenzia 160-179 100-109 20-30 %
ťažká hypertenzia viac ako 180 viac ako 110 vyššia než 30 %

Zvýšený krvný tlak, hypertenzia, je nebezpečný stav, ktorý môže indikovať alebo zapríčiniť rôzne srdcovo-cievne ochorenia. Hypertenzia pôsobí negatívne na srdce, spôsobuje jeho zväčšovanie a oslabovanie a je rizikovým faktorom pre vznik akútnych srdcových príhod ako napríklad infarktu či zlyhania srdca. Príliš zvýšený krvný tlak môže predpokladať skrátenú priemernú dĺžku života.

Zvýšený krvný tlak je preto nutné liečiť a znižovať. Ak sa hypertenzia včas nelieči, osoba, ktorej hodnoty presahujú napríklad o 50% normálne hodnoty môže počítať s tým, že nebude žiť dlhšie ako päť rokov.

Pre ľudí s vysokým krvným tlakom sa odporúča zamerať aj na prírodnú a diétnu liečbu, ktoré majú dobré účinky. Ak chcete aj vy prispieť k skvalitneniu liečby na vysoký krvný tlak, mali by ste využiť aj pomoc prírodných prípravkov výživy.

 


Ak máte zdravotné problémy, doporučujeme ich vždy prekonzultovať so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Na stránkach nájdete články ktoré môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym chorobám, zdravotným rizikám a lekárskym postupom. Uvedené články majú za úlohu poskytovať len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných problémov a chorôb.