MEDICAL INFO

„PODPORUJEME – VĎAKA NAŠIM KLIENTOM A PARTNEROM“

ČISTÉ SRDCE

MEDICAL INFO odovzdali prvý finančný dar organizácii DOBRÝ ANJELCieľom projektu Čisté srdce je ponúknuť ľuďom možnosť ochrany interiéru pred vírami, baktériami, pliesňami, kvasinkami a organickými látkami a tým zvýšiť nie len svoju imunitu, ale aj posilniť svoje zdravie. Zároveň máte jedinečnú príležitosť obohatiť niekoho, kto to potrebuje. Využijte túto skvelú príležitosť pomôct Vášmu zdraviu a tiež kus zdravia darovať niekomu, kto to potrebuje.

Nežiadajú o finančné príspevky. Darujete iba časť niečoho, co pomáhá Vám... Čisté srdce umožňuje získať z každých aplikovaných 10 m2, 1 m2 zdarma, ktorý môžete poukázať na ľubovolný projekt svojho srdca. Môže se jednať o jesle, školy, škôlky, detské domovy, domovy dôchodcov, alebo o ľudí v núdzi so zdravotnými problémami. Buď tým rozšírite oblasť ochrany pre Vašich najbližších, alebo pomôžete niekomu, kto pomoc potrebuje.

Viac informácií na: nanocoating.idry.sk

 

DOBRÝ ANJEL

Jedným z cieľov projektu MEDICAL INFO je pomôcť jednotlivým zdravotníckym oddeleniam, zariadeniam alebo MEDICAL INFO odovzdali prvý finančný dar organizácii DOBRÝ ANJEL neziskovým organizáciám.

Prvý finančný dar bol vďaka našim klientom a partnerom odovzdaný dňa 14. februára 2013 neziskovej organizácii DOBRÝ ANJEL vo výške 300.- Eur. Táto suma bola poukázaná na účet organizácie: 2197258257/0200.

Radi by sme sa poďakovali p. Ing. Jánovi Dobákovi – výkonnému riaditeľovi neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ), že si našiel čas na stretnutie a rovnako ďakujeme za zriadenie Anjelského účtu.

Viac o možnostiach ako odovzdať samostatné príspevky chorým sa môžete dozvedieť na: www.dobryanjel.sk

 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie uznávané pre svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve. Zdravotným klaunom sa darí podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných pacientov. V súčasnosti navštevuje 47 zdravotných klaunov pravidelne 38 nemocníc a 2 liečebné zariadenia a 6 zariadení pre seniorov po celom Slovensku.

Hlavným poslaním občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.dakujem klaun cerveny nos

Pomôžte aj vy prinášať deťom úsmev na tvár a podporte činnosť občianskeho združenia tak ako my!

Viac o formách pomoci: http://cervenynos.sk/chcem-pomahat/

V súčastnosti v rámci DARCOVSKÉHO PROGRAMU pripravujeme a komunikujeme ďalšie príspevky, ktoré majú pomôcť tam, kde je to treba.

Ešte raz ďakujeme všetkým našim klientom a partnerom, ktorý nás podporujú svojou účasťou v našom projekte MEDICAL INFO.

MEDICAL INFO Team

cerveny nos klaun