MEDICAL INFO

Depresia

Depresia je vážna duševná porucha, je charakteristická smútkom, skleslosťou, vnútorným napätím, zníženým sebavedomím.

Depresia ochromuje myslenie, psychomotoriku a spánkový cyklus. Vyvoláva pesimistické a skľučujúce emócie, ktoré môžu viesť až k patologickej zmene osobnosti. Osoby trpiace depresiou zvyknú odsudzovať samé seba, čo má na svedomí pomerne vysokú mortalitu (úmrtnosť) pri tomto ochorení. Pri depresii existuje nezanedbateľné riziko samovrážd, preto je nutné depresiu liečiť, či už liekmi alebo psychoterapiou.

Ako spoznať depresiu?

Aaaron Temkin Beck, narodený 18 júla 1921 je uznávaný americký profesor, psychiater. Je prezývaný otcom kognitívnej terapie a jeho teórie sú celosvetovo využívané v oblastí liečby klinickej depresie. Dr. Beck získal za svoje výskumy v oblasti psychoterapie, psychopatológie, v oblasti skúmania suicidality (samovrážd) a psychometriky Lasker-BeBakeyovu cenu. Je tvorcom BDI – Beckovho Inventáru Depresie – široko užívaného nástroja na meranie závažnosti depresie.

A.T Beck vytvoril zoznam typických príznakov pre depresívnu poruchu:

Depresia - MEDICAL INFO

• dlhotrvajúci hlboký smútok
• pesimizmus
• sebaobviňovanie
• pocit viny
• nenávisť voči sebe samému
• pocit, že by chorý mal byť potrestaný
• suicidálne (samovražedné) sklony a myšlienky
• zvýšená podráždenosť
• strata záujmu o vlastný zovňajšok
• zmenený spánkový cyklus, najčastejšie skrátený
• nerozhodnosť aj v maličkostiach
• častejší plač
• strata chuti do jedla
• strata energie
• všeobecná nespokojnosť
• pocit vyčerpanosti

Depresiu si často osoby ňou trpiace často vysvetľujú´ako vlastnú slabosť, nedostatok vôle či sebakázne. Toto vedie k beznádeji, zúfalstvu, straty energie a radosti zo života. Je dôležité však rozlíšiť bežný smútok a duševnú vyčerpanosť od depresie.

Depresia je omnoho závažnejší problém, ktorý si pri dlhšom trvaní vyžaduje lekársku staroslivosť a liečbu. Rozhodne nie je vhodné sa za depresiu hanbiť, ochorenie ochromí aspoň raz za život až každého piateho človeka.

 


Ak máte zdravotné problémy, doporučujeme ich vždy prekonzultovať so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Na stránkach nájdete články ktoré môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym chorobám, zdravotným rizikám a lekárskym postupom. Uvedené články majú za úlohu poskytovať len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných problémov a chorôb.