MEDICAL INFO

Darcovský program

Darcovský program MEDICAL INFO

Jedným z cieľov projektu MEDICAL INFO je pomôcť jednotlivým zdravotníckym oddeleniam, zariadeniam alebo neziskovým organizáciám, a to vo forme pravidelného finančného daru z prostriedkov získaných od klientov siete MEDICAL INFO. Finančný dar bude odovzdaný vždy 1 krát v mesiaci jednému z vybraných zdravotníckych oddelení, zariadení alebo neziskových organizácií (kompletný zoznam bude zverejnený na našej stránke v sekcii "Podporujeme").

 

 

 

„ODOVZDALI SME PRVÝ DAR – VĎAKA NAŠIM KLIENTOM A PARTNEROM“

Jedným z cieľov projektu MEDICAL INFO je pomôcť jednotlivým zdravotníckym oddeleniam, zariadeniam alebo MEDICAL INFO odovzdali prvý finančný dar organizácii DOBRÝ ANJEL neziskovým organizáciám, a to vo forme pravidelného finančného daru z prostriedkov získaných od klientov siete MEDICAL INFO a rovnako vďaka spolupráci s našimi ctenými PARTNERMI.

Prvý finančný dar bol vďaka našim klientom a partnerom odovzdaný dňa 14. februára 2013 neziskovej organizácii DOBRÝ ANJEL vo výške 300.- Eur. Táto suma bola poukázana na účet organizácie: 2197258257/0200.

Radi by sme sa poďakovali p. Ing. Jánovi Dobákovi – výkonnému riaditeľovi neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ), že si našiel čas na stretnutie so zástupcami spoločnosti MEDICAL INFO, s.r.o. a podporil tak DARCOVSKÝ PROGRAM MEDICAL INFO. Rovnako pánovi Ing. Dobákovi ďakujeme za zriadenie Anjelského účtu pre spoločnosť MEDICAL INFO, s.r.o.

V súčastnosti v rámci DARCOVSKÉHO PROGRAMU pripravujeme a komunikujeme ďalšie príspevky, ktoré majú pomôcť tam, kde je to treba.

Ešte raz ďakujeme všetkým našim klientom a partnerom, ktorý nás podporujú svojou účasťou v našom projekte MEDICAL INFO.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Dobrým Anjelom.

MEDICAL INFO Team

Viac o možnostiach ako odovzdať samostatné príspevky chorým sa môžete dozvedieť na: www.dobryanjel.sk